Haavimbs Fysiatrik + logga

Terapeut

LARS HAAVIMB 

jujutsu posering

Sedan 1985 har Lars Haavimb arbetat med alternativmedicinska terapier.
Han är utbildad Naturopat (ICN-skolan, Stockholm 1985) med specialinriktning på idrottsskador (Göteborgs Gymnastiska Institut 1998).
Basmedicinutbildad på Thalamus, Biomedicinska institutionen, Uppsala.
Akupunkturutbildad under Reijo Pöyhönen Svenska TCM-skolan.

 

Kliniken har funnits på Bjärehalvön sedan 1990 och är specialicerad påjujutsu
akupunktur, massage, osteopati (manipulationsteknik närliggande kiropraktik) samt elektroterapi.

Då Lars Haavimb inte arbetar på sin klinik lägger han en stor del av sin fritid på Ju Jutsu.
Se www.bastad.se

 
Skämtsamt teckning av Lars i behandlartagen :)
Teckning av Anette Roslin Haavimb©