Kontakt

Mobil:   073 085 85 59
Email:   haavimb@telia.com

Strandpromenaden 106
26 936 Båstad
Parkering vid Malenbadet

Endast tidsbokning

Behandlingar

Massage

Massage är en behandling av kroppens mjukdelar med syfte att påverka både kroppsliga och emotionella faktorer. Massage används vid t.ex. muskelspänningar, träningsvärk, svullnader orsakade av dålig lymfcirkulation, muskelknutor och som allmänt avslappnande och uppmjukande behandling.

Akupunktur

Akupunktur innebär vanligen att nålar sticks in i huden på särskilda punkter som stimuleras. Vi jobbar efter TKM-modellen (Traditionell Kinesisk Medicin) som innebär användande av nålar, moxa och öronakupunktur(auricoloterapi), i syfte att förebygga och behandla en mängd fysiska och psykiska problem.

Osteopati

I behandlingen ingår olika massage, manipulations- och mobiliseringstekniker. Syftet med den osteopatiska behandlingen är att undanröja störningar i kroppen och därigenom aktivera människans självreglerande och självläkande kraft. Behandlingen bör vara den minsta möjliga: när en huvudorsak till ett problem eller en primär skada har rättats till anses kroppen kunna reparera sig själv.

Elektroterapi

Elektroterapi är olika sätt att med hjälp av elektricitet behandla muskelsträckningar, smärta m.m. Elektriciteten kan antingen anbringas direkt på kroppen eller indirekt, genom att den kroppsdel som skall behandlas placeras i ett elektriskt, elektromagnetiskt eller ultraljudsfält. Syftet är att påverka temperaturen i kroppsvävnaderna och öka ämnesomsättningsaktiviteten.

Om Haavimb

Sedan 1985 har Lars Haavimb arbetat med alternativmedicinska terapier. Han är utbildad Naturopat (ICN-skolan, Stockholm 1985) med specialinriktning på idrottsskador (Göteborgs Gymnastiska Institut 1998). Basmedicinutbildad på Thalamus, Biomedicinska institutionen, Uppsala. Akupunkturutbildad under Reijo Pöyhönen Svenska TCM-skolan.

Kliniken har funnits på Bjärehalvön sedan 1990 och är specialicerad på akupunktur, massage, osteopati samt elektroterapi.